Конкурси и огласи

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2022. годину 09.05.2022.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице у 2022. години 09.05.2022.
Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката који су усмерени ка унапређењу заштите и добробити животиња на територији Града Суботице 09.05.2022.
Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години 06.05.2022.
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години 06.05.2022.
Нацрт регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021. до 2035. године 06.05.2022.
Решење о именовању чланова Комисије 29.04.2022.
Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2022. годину 26.04.2022.
Решење о именовању директора ЈКП Суботичка топлана Суботица 26.04.2022.
Решење о именовању директора ЈКП Суботичке пијаце Суботица 26.04.2022.
Peшење о именовању директора ЈП Суботица-транс Суботица 26.04.2022.
Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројекта у оквиру програма “Регионални програм локалне демократије на западном Балкану 2 (ReLOaD2)” 21.04.2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДЛАГАЊУ ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН И ПРИЗНАЊА ПРО УРБЕ 19.04.2022.
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Суботица 14.04.2022.
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској Управи Града Суботица 11.04.2022.
Јавни позив регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава-репроматеријала, уз учешће Града Суботице у суфинансирању дела камате 11.04.2022.
Јавни конкурс за финансирање пројеката у области остваривања јавног интереса путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби у 2022. години на територији Града Суботице 08.04.2022.
Конкурс за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде на територији Града Суботице у 2022. години 07.04.2022.
Одлука о додели бесповратних средстава по основу Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројектних активности удружења грађана на територији Града Суботице из области заштите животне средине у 2022. години 29.03.2022.
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години 25.03.2022.
План пролећне акције одвожења кабастог отпада из домаћинстава са територије Града Суботице за 2022. годину 16.03.2022.
Јавни позив – “Подршка запошљавању Рома и повратника – Е2Р2 15.03.2022.
Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Града Суботице 14.03.2022.
Одлука о покретању поступка израде Плана развоја Града Суботице 09.03.2022.
Јавни позив за учешће на конкусу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2022. години 04.03.2022.
Јавни позив за прикупљање иницијатива за доделу признања «др Ференц Бодрогвари» на територији Града Суботице 28.02.2022.
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 3 стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима, на територији Града 21.02.2022.
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 6 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града суботице 21.02.2022.
Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у култури на територији Града Суботице у 2022. години 18.02.2022.
Решење о именовању Жалбене комисије 14.02.2022.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројектних активности удружења грађана на територији Града Суботице из области заштите животне средине у 2022. години 07.02.2022.
Ранг листу спортских организација са територије Града Суботице 07.02.2022.
Конкурс за доделу стипендија за студенте са територије Града Суботице за школску 2021/2022. годину 03.02.2022.
Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2022. години 31.01.2022.
Решење о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2022. години 31.01.2022.
Конкурс за регресирање превоза студената у међуградском, односно, међумесном саобраћају у АПВ за 2022. годину 31.01.2022.
Оглас о давању у закуп пословних простора Града Суботице 28.01.2022.
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Суботица 21.01.2022.
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА СУБОТИЦЕ 28.12.2021.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица 23.12.2021.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ Суботица 23.12.2021.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс“ Суботица 23.12.2021.
Решење о додели средстава – путем појединачног давања 22.10.2021.
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица 15.10.2021.
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић 15.10.2021.
Решење о именовању директора јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица 01.10.2021.
Објава огласа о давању у закуп пословних простора 24.09.2021.
Акција бесплатне контроле плодности пољопривредног земљишта 13.09.2021.
Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта (земљиште) у јавној својини Града Суботице ради изградње у поступку јавног надметања (лицитација) 13.09.2021.
Решење о додели средстава за суфинансирање пројекта из области јавног информисања путем појединачног давања у 2021. години 10.09.2021.
Обавештење о поднетом захтеву ЈКП “Суботичка топлана” Суботица за одобравање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 01.09.2021.
Решење о додели средстава за суфинансирање пројекта из области јавног информисања путем појединачног давања у 2021. години 30.08.2021.
Јавни конкурс за финансирање пројеката у области остваривања јавног интереса путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби у 2021. години на територији Града Суботице 16.08.2021.
Решење о додели средстава за суфинансирање пројекта из области јавног информисања путем појединачног давања у 2021. години 13.08.2021.
Решење о пост. прив. заступника 13.08.2021.
Јавни позив за избор корисника пројекта “Социјална инклузија и економско оснаживање ромске популације” 11.08.2021.
Одлука о избору програма и расподели средстава – области омладинског сектора за 2021. годину. 11.08.2021.
Решење о именовању директора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 05.08.2021.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – заступање и пружање услуга слепим и слабовидим лицима за 2021. годину 04.08.2021.
Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката који су усмерени ка унапређењу заштите и добробити животиња на територији Града Суботице 03.08.2021.
Јавни позив пољопривредницима за краткорочни кредит за репроматеријал 03.08.2021.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области омладинског сектора за 2021.годину 30.07.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ УЧЕНИЦИМА ПУТНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА 28.07.2021.
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВИХ РАЗРЕДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНАТСКИХ ЗАНИМАЊА ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ – III СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 28.07.2021.
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години 09.07.2021.
Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години 09.07.2021.
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021. години 09.07.2021.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице за 2022. годину 09.07.2021.
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице за 2022. годину 09.07.2021.
Решење о постављању привременог заступника 08.07.2021.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2021. годину 06.07.2021.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице у 2021. години 06.07.2021.
Конкурс за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде на територији Града Суботице у 2021. години 30.06.2021.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СУБОТИЦА 11.06.2021.
Решење о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2021. годину 09.06.2021.
Решење о постављању привременог заступника 08.06.2021.
Решење о постављању привременог заступника 04.06.2021.
Решење о постављању привременог заступника 04.06.2021.
Решење о постављању привременог заступника 04.06.2021.
Решење о постављању привременог заступника 04.06.2021.
Решење о постављању привременог заступника 04.06.2021.
Одлука о додели бесповратних средстава по основу Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројектних активности удружења грађана на територији Града Суботице из области заштите животне средине у 2021. години 03.06.2021.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 28.05.2021.
Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Града Суботице, уз учешће Града Суботице 21.05.2021.
Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2021. годину 18.05.2021.
Решење о постављању привременог заступника 29.04.2021.
Решење о постављању привременог заступника 29.04.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДЛАГАЊУ ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН И ПРИЗНАЊА ПРО УРБЕ 27.04.2021.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској Управи Града Суботица 23.04.2021.
Решење о избору и додели средстава – Музика 23.04.2021.
Решење о избору и додели средстава – Културно наслеђе 23.04.2021.
Јавни позив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години 21.04.2021.
Закуп пословних простора 21.04.2021.
Решење о постављању привременог заступника 20.04.2021.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројектних активности удружења грађана на територији Града Суботице из области заштите животне средине у 2021. години 16.04.2021.
Решење о постављању привременог заступника 13.04.2021.
Решење о постављању привременог заступника 13.04.2021.
ЈАВНА РАСПРАВА ВЕЗАНО ЗА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДА СУБОТИЦЕ 08.04.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА, ЈАВНИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА РАДИ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ “ЗАЈЕДНО ЗА ЗАЈЕДНИЦУ” 06.04.2021.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица 01.04.2021.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица 01.04.2021.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић 01.04.2021.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 01.04.2021.
Решење о постављању привременог заступника-Шумоња Ђуро 01.04.2021.
Решење о постављању привременог заступника-Бобан Марија и остали 01.04.2021.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СУБОТИЦА 29.03.2021.
Решење – Привремени заступник 17.03.2021.
Решење – Привремени заступник 17.03.2021.
Решење – Привремени заступник 17.03.2021.
Решење – Привремени заступник 17.03.2021.
Решење – Привремени заступник 17.03.2021.
Решење о именовању чланова Комисије 10.03.2021.
Решење 04.03.2021.
Решење о привременом заступнику 26.02.2021.
Јавни позив за прикупљање иницијатива за доделу признања «Др Ференц Бодрогвари» на територији Града Суботице 26.02.2021.
Решење за привременог старатеља 25.02.2021.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској Управи Града Суботица 12.02.2021.
Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2021. години 08.02.2021.
Решење о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2021. години 08.02.2021.
Обавештење учесницима конкурса са територије Града Суботице о потписиваљу уговора за стипендије за школску 2020/2021. годину 08.02.2021.
Оглас о давању у закуп пословних простора Града Суботице 05.02.2021.
Конкурс за регресирање превоза студената у међуградском, односно, међумесном саобраћају у АПВ за 2021. годину 04.02.2021.
Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у култури на територији Града Суботице у 2021. години 22.01.2021.
Решење о постављању привременог заступника 19.01.2021.
Ранг листа спортских организација са територије Града Суботице 15.01.2021.
Environmental Planning and Sustainability
Summer Nights at the Library
Metro Road Design Plan 2025
New Australian Economic Culture
List of City Weekend Celebrations
Urban Renewal Loans Available
New Industrial Boom 2025: Announcement
New Industrial Boom 2025: Announcement
Dalvan Museum Street Art View
Environmental Sustainability
Summer Nights at the Library
Metro Road Design Plan 2025
New ustralian Economic Culture
List of City Weekend Celebrations
Градоначелник Бакић се састао са представницима ромске заједнице
У Суботици промовисан национални модел дуалног образовања
Покрајински секретар Баста и градоначелник Бакић обишли реконструисану халу ТК Спартак
Председник Скупштине града др Балинт Пастор обишао завршне радове на фасади Градске библиотеке
Градоначелник Бакић: Честитам одбојкашима „Спартака“
Ускршња честитка председника Скупштине града Суботице др Балинта Пастора
Ускршња честитка градоначелника Суботице Стевана Бакића
Председник Скупштине града др Балинт Пастор обишао асфалтирану улицу Други виногради у Чантавиру
Васкршња честитка председника Скупштине града Суботице др Балинта Пастора
Васкршња честитка градоначелника Суботице Стевана Бакића
Градоначелник Бакић: Мала Босна ће имати примарну здравствену заштиту какву заслужује
Градоначелник Бакић присуствовао обележавању јубилеја Политехничке школе
Други „Тамбура инструментал фестивал”
Најављена овогодишња „Дужијанца”
Филмски клуб и Школа филма на Отвореном универзитету
Отворена изложба икона Данијеле Станкић Киш
Отворена изложба „Историја слободног зидарства у Србији“
Успешан наступ тамбурашког оркестра Гимназије на „Данима Балкана” у Минхену
„Суботица и Нанси: Сецесија на два различита дела континента“
Пријем делегације руског града Чајковски
Почела недеља кинеске културе
Суботици додељена бесповратна средства за реализацију пројекта „Разнобојна сарадња“
„Природа и човек“ у Градском музеју
Oдржана Јавна расправа о Нацрту закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“
Одржан концерт Наташе Тасић Кнежевић
Обилазак културних и образовних установа
Додељене награде и признања полазницима Ликовне радионице „ЕмАрт“
„Музеји за 10“
Покрајина подржала пројекат „Дигитална култура Суботица“
Посета Градској библиотеци
Посета Дечјем позоришту Суботица
Подршка младим уметницима
Уџбеници за ученике ромске националности
Компанија „Интерспорт“ донирала још 100 лопти основним и средњим школама
Бесплатни курсеви енглеског језика за ђаке у основним школама „Јован Микић” и „10. октобар"
Дипломе за најбоље младе математичаре
Донација књига за ђаке у Вишњевцу
Одржан јавни час на тему вршњачког насиља
Додељене дипломе и похвалнице ђацима за освојена прва три места
Додељени пакети уџбеника
Дуално образовање за округлим столом
Најбољим математичарима додељене дипломе
За високообразовнe установe 26 милиона динара
Школе у Суботици спремно дочекују почетак нове школске године
Посета Школском центру са домом ученика „Доситеј Обрадовић“
Обележен Међународни дан глувих и наглувих
Додељени пакети хране и хигијене социјално угроженим породицама
Обележен Европски дан борбе против трговине људима
Представљен пројекат „Људи у акцији“ (Aktion Mensch)
Геронтолошки клуб „Центар I" био домаћин Међуклупског такмичења у бриџу
Представљен летак у оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима у Србији“
Одржана конференција „Безбедност и одговорност 2020“
Одржан округли сто на тему мера популационе политике
Пројекат Townlab MEET
Најављено обележавање Светског дана Црвеног крста и Недеље Црвеног крста
Реновиран пункт за поделу топлих оброка Народне кухиње у МЗ „Палић“
Одржан онлајн састанак локалних тимова за борбу против трговине људима
Светски дан борбе против трговине људима
Суботица представила мере популационе политике на “Данима породице”
Пројекат Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици представљен у Скопљу
Обележен Међународни дан глувих и наглувих
Европски дан борбе против трговине људима
Годишњи састанак локалних тимова за превенцију и борбу против трговине људима
Отворено Привремено прихватилиште у Гајевој улици
Донација за Народну кухињу
Одржана „Војвођанска конференција о енергетици 2016“
Пријем за покрајинског секретара за привреду и туризам
Нови рачунари за ефикасније издавање грађевинских дозвола
Унапредити сарадњу на регионалним пројектима
Потписан уговор о бушењу и опремању два бунара на Водозахвату II
Умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине
Одржана завршна конференција програма „Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“
Одржана седница Социјално-економског савета Града Суботице
Одржана седница Савета за запошљавање Града Суботице
Конкурс за помоћ пољопривредницима
Прегледне карте пољопривредног земљишта у државној својини, по програму за 2013. годину
Прегледне карте пољопривредног земљишта у државној својини по програму за 2018. годину
Izveštaj o kontroli plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice za 2018. godinu
Javni poziv za prijavu štete na poljoprivrednim usevima i višegodišnjim zasadima prouzrokovane 29.05.2019. godine na teritoriji Grada Subotice
Годишњи програм за 2019 годину - карте
Obaveštenje poljoprivrednicima u vezi zahteva za odobrenje kretanja
Обавештење о подршци пољопривредницима на територији Града Суботице
Извештај о стању нитратног азота у землљишту и прихрана озиме пшенице 2021.године на подручју Града Суботице
Počela sa radom AgroLIFE digitalna platforma
Akcija besplatne kontrole plodnosti zemljišta 2021. godine
Стање нитратног азота у земљишту и прихрана озимих усева 2022. године на подручју Града Суботице
Стање нитратног азота у земљишту и препоруке за предсетвено ђубрење јарих усева 2022. године на подручју Града Суботице
Радни састанак на тему интегрисаног развоја пограничног подручја
Оломоуц - Усамљена планета - скривени драгуљи Европе
„Драгуљи на прекретници векова – путовање кроз чудесан свет сецесије”
Делегација града Суботице у посети граду Бресту
Сарадња музичких школа из Суботице и Сегедина
„На кафу са суседом”
„Град бициклиста“ у Будимпешти
Лабораторија локалне демократије
Пријем за директорку Руског дома у Београду
Отворен 23. Фестивал европског филма Палић
Амбасадор САД Кајл Скот посетио Суботицу
Радни састанак са представницима братског града Сегедина
Амбасадор Ирана у посети Суботици
Међурегионална сарадња у области културе и туризма
Обележен Дан европске сарадње
Нови пројекат у области заштите животне средине везан за Палићко језеро
Специјални трицикл за Славка Адамова
Отворен фудбалски фестивал „Трофеј града Суботице 2017“
Победнички пехар репрезентацији Србије
Почео интернационални шаховски турнир „Mеморијал др Борише Караџића“
Додељена признања најбољим спортистима Суботице
Лампоне меридиан победник 45. Новогодишњег турнира у малом фудбалу
Горан Маринковић једногласно изабран за генералног секретара Спортског савеза Србије
Почиње 36. Војвођанска златна рукавица
Одржан велики час бокса у ОШ „Јован Јовановић Змај“
Србији победнички трофеј
Награђени најбољи спортисти у оквиру акције „Медаља Лајоша Вермеша“
Одржан „Дан пешачења“
Дарја Шувирдјонкова и Лазар Милићевић победници ИТФ турнира
Завршен 14. Кадетски фестивал Шаховског савеза Србије
Дефиле и свечани дочек фудбалерки Спартака
Србија освојила 27. Меморијал „Стеван Ћеле Вилотић“
Матурантски плес на Тргу слободе
Најављен фестивал Омладина
"Паркинг" помаже развој спорта у граду
Ефикасније прикупљање и селекција отпада
Акција чишћења и уређења града
Почела јесења акција чишчења и уређења града
Чишћење отворених канала
Саниран проблем одвода вода у МЗ "Ново село"
Нова "зелена острва"
Пролећна акција чишћења и уређења града
Озелењавање МЗ "Пешчара"
Покренут пројекат „Рецикленко“
Обилазак пречистача на Светски дан вода
Одржана 22. седница Скупштине града Суботице
Градоначелник Бакић честитао Ђурђевдан
Градоначелник Бакић отворио Првенство Србије у гађању ваздушним оружјем
Одржан 16. Меморијални турнир „Рефик Мемишевић – Брале“
Градоначелник Бакић: Девети мај је понос свих слободољубивих народа света
Отворен Пролећни фестивал цвећа
Градоначелник Бакић присуствовао отварању школске манифестације „Пројектна недеља“
Закључен Меморандум о разумевању између Града Суботице и аустријске компаније „Фелер“
Градоначелник Бакић примио одбојкаше суботичког Спартака
Честитка градоначелника Бакића поводом Међународног дана медицинских сестара
У Суботици одржано 91. Првенство Србије у рвању грчко-римским стилом за сениоре
Председник Скупштине града др Балинт Пастор одржао поздравни говор на отварању Академских дана Европског протестантског отвореног универзитета
Градоначелник Бакић: Суботица је била важан чинилац система одбране
Председник Скупштине града др Балинт Пастор свечано отворио Фестивал „Folk music fest“
Најављена 23. седница Скупштине града Суботице
Градоначелник Бакић са гостима из Градишке обишао Слободну зону и компанију „Аметек“
Савез српских удружења Севернобачког округа обележио крсну славу Спасовдан
Суботица обележила Спасовдан
Градоначелник Бакић: Остварење буџета за 2021. пут за планирање градског буџета у наредним годинама
Одржана завршна конференција пројекта Е2П2 који се спроводи у Суботици и Сатници Ђаковачкој
Градоначелник Бакић: Поносни смо на успехе суботичких тенисера
Градоначелник Бакић примио сениорску ватерполо репрезентацију Србије
Градоначелнику Бакићу уручена захвалница за подршку манифестацији „Дани Николе Тесле“
Отворен 29. Фестивал европског филма Палић
Градоначелник Бакић отворио Сеоске игре без граница у Бикову
Градоначелник Бакић најоштрије осудио одлуку Републике Хрватске да онемогући председника Републике Србије да посети Спомен-подручје Јасеновац
Победнички пехар касачке трке “Дужијанца” градоначелник Бакић уручио Браниславу Јокићу
Најављена 25. седница Скупштине града
Одржана 25. седница Скупштине града
Градоначелник Бакић: Сећањем на све наше жртве подсећамо себе на то ко смо, шта смо, одакле смо и куда идемо
Градоначелник Бакић: Моја врата су свим грађанима, па и пољопривредницима широм отворена и нема потребе за механизацијом у Штросмајеровој улици
Градоначелник Бакић: Још једном потврђујемо да је Суботица Европа
Subotičke škole obeležile Savindan
Gradonačelnik Stevan Bakić uručio ključeve dva automobila načelniku policije Borivoju Mucalju
Dačić i Grlić Radman: Važno je smanjiti razlike u stavovima Beograda i Zagreba
Održan sastanak predstavnika Grada Subotice i poslovodstva i sindikata JP „Subotica-trans“
Održano osmo „Ličko prelo“
Čestitka gradonačelnika Stevana Bakića u povodu Dana državnosti
Priopćenje gradonačelnika Stevana Bakića
Gradonačelnik Stevan Bakić primio veleposlanika Francuske Pierra Cocharda
Bunjevačko nacionalno vijeće najviše priznanje „Ivan Antunović“ dodijelilo Republici Srbiji
U Subotici potpisan sporazum o izgradnji centra za obuku u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“
Obilježena tri desetljeća rada Programa Narodne kuhinje Crvenog križa Subotica
Obilježena 155. obljetnica postojanja i rada Muzičke škole u Subotici
Dodijeljeni paketi sportske opreme nogometnim klubovima s područja grada Subotice
Održano sedmo „Zavičajna večer Dalmatinaca”
Na ulazu u Muzičku školu ponovno postavljena spomen-ploča Ernő Lányiju
Gradonačelnik Bakić uručio prijelazne pehare najboljima u akciji „Sportaš godine Subotice“
Božićna čestitka dr. sc. Bálinta Pásztora, predsjednika Skupštine Grada Subotice
Božićna čestitka gradonačelnika Stevana Bakića
Najavljen doček nove 2024. godine na Trgu slobode
Novogodišnja čestitka dr.sc. Bálinta Pásztora, predsjednika Skupštine Grada Subotice
Subotičani novu 2024. godinu dočekali uz zvuk trube, valcer i vatromet
Najavljena 44. sjednica Skupštine Grada Subotice
Održana 44. sjednica Skupštine Grada Subotice
Čestitka gradonačelnika Bakića povodom početka mjeseca Ramazana
Gradonačelnik Bakić nazočio obilježavanju Dana Kemijsko-tehnološke škole
Gradonačelnik Bakić otvorio tradicionalni 25. Super Enpi karate kup
Gradonačelnik Bakić prisustvovao dodjeli priznanja najuspješnijim mladim matematičarima
Gradonačelnik Bakić obišao završne radove na asfaltiranju Ljermontove ulice
Uskršnja čestitka predsjednika Skupštine Grada Subotice dr. sc. Bálinta Pásztora
Uskršnja čestitka gradonačelnika Subotice Stevana Bakića
Najavljena 45. sjednica Skupštine Grada Subotice
Održana 45. sjednica Skupštine Grada Subotice
U Gradskoj kući otvorena ekspozitura Banke „Poštanska štedionica“
Gradonačelnik Bakić primio predstavnike romske zajednice
U Subotici održan dvanaesti Dan znanosti i inovacija
Počela realizacija projektnih aktivnosti u okviru projekta „Učimo svi zajedno“
Gradonačelnik Stevan Bakić uručio ključeve modernog vatrogasnog vozila Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Matica” Subotica
Gradonačelnik Bakić: U vremenima kada nije lako biti prijatelj Srbije, potpora Cipra ima posebnu težinu
Subotica: Gradonačelnik Bakić primio europsku vicešampionku u boksu Kristinu Nađ Varga
U Subotici predstavljen projekt „Gledaj da te vide, vozi se biciklom“
Gradonačelnik Bakić: Ogroman doprinos pobjedi nad fašizmom dali su i naši slavni preci
Gradonačelnik Bakić: Nije bilo genocida u Srebrenici!
Gradonačelnik Stevan Bakić nazočio obilježavanju Dana Srednje medicinske škole
Održan pomen i odana počast Jovanu Dimitrijeviću – prvom Srbinu koji je obnašao funkciju gradonačelnika ovoga grada
Gradonačelnik Bakić: Djelima pokazujemo da brinemo o ravnomjernom razvitku svih mjesnih zajednica
Gradonačelnik Bakić otvorio 4. „Žednički višeboj“ u Novom Žedniku
U Općoj bolnici Subotica počinje s radom aparat za magnetsku rezonancu najnovije tehnologije
Dodijeljena priznanja učenicima Muzičke škole Subotica
Održan četvrti Dječji festival glazbe i pokreta „Palićke notice“
Ansambl „Kolo“ Subotičanima priredio večer za pamćenje
Obilježena 80. godišnjica deportacije subotičkih Židova
Stevan Bakić ponovno izabran za gradonačelnika Subotice

Grad Subotica

loader-image
Subotica
17:00, 07/13/2024
temperature icon 37°C
местимични облаци
Sunrise Sunrise: 04:03
Sunset Sunset: 19:30

Subotica - Суботица - Szabadka © 2024. hr.subotica.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER